Golfový areál Golfový areál Golfový areál

Přihláška ke členstvíVyplňte prosím všechny pole formuláře.

Osobní údaje

Titul
Jméno *
Příjmení *
Rodné číslo
E-mail *
Telefon *
Ulice
PSČ
Město
  
informace o členství
Členství
*
Jste již registrovaný u ČGF ne ano
Jste držitelem HCP? ne ano - jakého?
* povinné údaje, nutno vyplnit.

Platba

Členské poplatky uhraďte ve prospěch účtu 328 462 00 01/5500 vedeného u Raiffeisen Bank. Jako variabilní symbol uveďte prosím své rodné číslo pro identifikaci platby.

Prohlášení

Potvrzuji, že jsem se seznámil a souhlasím se stanovami Chateau Golf Clubu.
souhlasím
Souhlasím s tím, aby Chateau Golf Club zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v Chateau Golf Club. Tento souhlas se výslovně vztahuje na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že Chateau Golf Club je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je Chateau Golf Club oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v Chateau Golf Club.


Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů – viz sekce Klubové info), v platném znění.
souhlasím
Osobní údaje uvedené na této přihlášce budou zpracovávány v informačním systému ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek a startovních listin, organizace hry golfu, včetně handicapového systému, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehled členské základny hráčů golfu pro ČSTV. Chráněné údaje jsou kryty heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence. Hráč má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě. Neposkytnutí údaje nezbytného pro zpracování v informačním systému ČGF znamená, že hráč nemůže být zahrnut do evidence hráčů pro výše uvedený účel. Hráč souhlasí se zpracováním osobních údajů v rámci informačního systému ČGF, tak jak je v této přihlášce uvedeno, a s jejich použitím pro účely hry golfu, potřeby klubu a České golfové federace.


Podpisem přihlášky člen stvrzuje, že tuto informaci obdržel, a současně projevuje souhlas s výše uvedeným poskytnutím svých osobních údajů.
souhlasím